1985

1985. In niets lijkt dat jaar op de dystopische roman van George Orwell “1984”. Reagan had zojuist de Amerikaanse presidentverkiezingen voor de tweede keer gewonnen. En deze keer letterlijk met een “landslide” (hij verloor maar in één state – Minnesota). Hij had in zijn eerste termijn het “neoliberalisme” geïntroduceerd en brak daarmee met het voorgaande socialere beleid.

https://en.wikipedia.org/wiki/1984_United_States_presidential_election

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Minnesota

Het heeft onder Nixon, begin jaren ‘70, slechts een haar gescheeld of Amerika had een landelijk universeel basisinkomen geïntroduceerd. De democraten hielden het, tijdens de definitieve stemming in de Senaat, tegen, omdat het niet ver genoeg zou gaan…. Daarná werd er niets meer van vernomen…..

https://www.researchgate.net/publication/334203827_Good_Deed_Left_Undone_Nixon’s_Basic_Income

https://shift.newco.co/2016/08/30/when-basic-income-was-almost-an-american-reality/

Want, na diverse energiecrisissen en de economische stagflatie gedurende de jaren ‘70 werd het Keynesiaanse beleid door Reagan resoluut de nek omgedraaid. En, verhip, het beleid werkte! Althans, op de korte termijn. Weinigen zagen in dat op de langere termijn de sociale structuren ernstig zouden imploderen. Met alle gevolgen van dien: groeiende criminaliteit, groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk, steeds ongelijkere kansen op het terrein van onderwijs, groeiend racisme, een toenemende politionele geweldsspiraal etc. Ondanks het aanvankelijk schijnbare tegendeel….

Sterker: er leek geen vuiltje aan de lucht! Amerika maakte een ongekende bloei door. Kniesoor, die op de langere termijn keek…. Of wenste te kijken.

Riddley Scott, misschien met zijn dystopische cultfilm “Blade Runner” uit 1982, die op een zwaar vervuilde planeet een door “corporations” (Tyrell) gerunde en gerobotiseerde deels Orwelliaanse maatschappij voorzag…..

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner_(film)

https://en.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner

Het feit dat de film een “cult”status verkreeg, geeft wel aan hoe de film in eigen land werd gewaardeerd. Bepaald géén mainstream. Te slechte boodschap. En u weet hoe het met de boodschapper van slechte tijdingen vergaat……

Men wil het dan ook niet weten…., want érgens voel je aan je water dat het zo niet goed kan blijven gaan en wie wil er nu uit die roze droom ontwaken?

In het huidige Nederland zijn zelfs nationale instituties ter zake (CBS, CPB) hardnekkig heilig overtuigd van hun onrealistische en misleidende modellen, waarop Balkenende en Rutte, nogal optimistisch “realistisch”, al tenminste twee decennia lang hun opportunistische neoliberale beleid baseerden dan wel “verantwoordden”:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-cbs-staart-zich-blind-op-de-grote-gemiddelden-en-mist-zo-de-scheefgroei-in-nederland~b4fb2a9a/

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/cbs-verpakt-politieke-keuzen-als-cijfers-maar-kan-zich-beter-bij-de-feiten-houden~b3ad47c9/

Het is moeilijk mensen uit die droom te halen, ook al kan iedereen het tegendeel letterlijk waarnemen. De (gemiddelde) cijfers zeggen iets anders en die liegen niet (…..). Je kan je óók afvragen of de gemiddelde realiteit wel de realiteit voor grote delen van de bevolking óók zo gelden of dat die door de uitschieters aan de bovenkant het gemiddelde niet onrealistisch optimistisch beïnvloeden…..

Steve Meretzky, geestelijk vader van interactieve fictie als “Planetfall” en (samen met Douglas Adams, geestelijk vader van het originele boek) “The Hitchhikers Guide to the Galaxy” van Infocom had óók zo zijn bedenkingen tegen de toenmalige euforie in de VS.

En hij vroeg zich af hoe hij de euforische publieke opinie omtrent Reagan wezenlijk zou kunnen beïnvloeden. En zo kwam Meretzky (Infocom) in 1985 met het tekstadventure “A Mind Forever Voyaging” op de proppen.

Daarin speelt de protagonist een Artificiële Intelligentie, die, in opdracht van beleidsadviseurs toekomstige scenario’s simuleert om, op basis van voorgenomen politieke beleidsmaatregelen, te kijken of dat werkt.

Zo simuleert het de (potentiële) gevolgen van voortdurende:

* vergaande belastingverlagingen;

* zero tolerance (belasting)fraudebestrijding;

* vergaande decentralisatie van overheidstaken;

* vergaande deregulering t.g.v. alle vormen van industrie;

* herinvoering van de militaire dienstplicht;

* herwaardering van traditionele (christelijke) waarden en normen;

* een vorm van dienstplicht voor criminelen;

* een vergaande “eigen volk eerst” politiek;

* verlaten en stoppen met ontwikkelingssamenwerking voor “andere” (derdewereld-) landen;

* terugdringen van iedere vorm van bureaucratie (registraties voor rijbewijzen, guncontrol etc.);

* afschaffen van overheidssubsidies;

* uitgebreider bovenwettelijk mandaat voor (grote) ondernemingen (denk aan Google, Amazon Apple, internationale handelsakkoorden enz.);

* verlenging van het (minister)presidentiële mandaat van 4 naar 8 jaar (en verder….).

Ring a bell?

En zo wordt de protagonist 10, 20, 30, 40 en 50 jaar in de gesimuleerde toekomst geplaatst waarin de uitkomsten van dat beleid in een “alternatieve realiteit” worden “voorspeld” (onder échte beleidsadviseurs met behulp van brainstormsessies bekend als de “scenario-methode”).

Aanvankelijk eerst 10 jaar in de toekomst, waarvan de beleidsvoornemens positief door de protagonist worden beoordeeld. Maar daarna, zonder opdracht daartoe óók de effecten van de overige 4 decennia waarneemt en ongevraagd rapporteert, zonder dat dit tot beleidswijzigingen leidt. Wat zijn uiteindelijk de gevolgen van het ooit zo succesvolle beleid?

U voelt natuurlijk aan uw water dat het niet zo goed zal blijven gaan…. Maar, het verbijsterende is nu, dat, zo’n veertig jaar na dato Meretzky (destijds aan MIT, één van de “Mayor League” universiteiten in de VS, afgestudeerd) toen al over feilloos voorspellende gaven bleek te beschikken.

In tegenstelling tot de toen meer traditionele IF (met alle beperkingen van dien), hoef je in “A Mind….” weinig puzzels op te lossen, maar hoofdzakelijk kennis te vergaren, rond te struinen en waar te nemen, terwijl u een steeds verdere onheilspellende toekomst wordt ingeleid.

Leest u vooral deze prachtige hedendaagse verslagen over dit briljante “A Mind Forever Voyaging” dat zijn tijd vér vooruit bleek.

https://if50.substack.com/p/1985-a-mind-forever-voyaging

en

En ontdek zelf wat er gebeurt als u een pan met water en kikkers daarin langzaam laat koken….

Maar dat dan met betrekking tot de waarneembare trends aan de hedendaagse maatschappij over de afgelopen 30 jaar relateert…..

Bezie het hedendaagse Amerika en de Trumpiaanse en in Nederland de Ruttiaanse tijdgeest en de stand van onze “sociale zaken”. En wat u nog staat te wachten….

En begrijpt u wellicht nu óók wáárom ik het visieloze neoliberale VVD- (of überhaupt het opportunistische rechtse) beleid zo’n ramp vind.

Nieuwsgierig? Je kan de game hier downloaden:

https://github.com/AlexWillisson/zorky/blob/master/z5/amfv.z5

Verplaats het Z5-bestand naar een eigen directory (zeg: C:\IF\AMFV\ (maak deze eventueel aan)).

Je hebt een interpreter nodig om de game te kunnen spelen:

https://github.com/erkyrath/lectrote/releases

Voor Windows 10 kan je win32-x64.zip gebruiken, voor oudere windowsversies win32-ia32.zip. Je kan natuurlijk ook één van de versies voor Mac of Linux op de betreffende omgevingen gebruiken. Klik op de betreffende bestanden om ze te downloaden.

Pak de betreffende zipfile (check eventueel op virussen) in een eigen directory uit (zeg: C:\LECTROTE\ (in windows en maak deze eventueel aan)), start de uitgepakte Lectrote.exe en kies “open game”. Je krijgt dan een dialogbox, die om een tekstadventurebestand (zoals: AMFV.Z5) vraagt. Ga dan naar de directory waar je AMFV.Z5 hebt opgeslagen en kies dat bestand. Dan zal de game starten.

Overigens op:

https://github.com/AlexWillisson/zorky/tree/master/z5

vind je alle Infocom tekstadventures….. op Shogun na en waar je amfv.z5 óók kan downloaden (klik op het betreffende bestand).

Voor additionele (noodzakelijke) game files:

http://infocom.elsewhere.org/gallery/amfv/amfv.html

http://infodoc.plover.net/manuals/amfv.pdf

De complete map:

http://infodoc.plover.net/maps/amfv.pdf

of

Online invisiclues (voor als je vast zit):

http://www.infocom-elsewhere-org.cypherpunks.ru/scheyen/Invisiclues/amfv/_._.html

of in het algemeen (infocom):

http://www.infocom-elsewhere-org.cypherpunks.ru/scheyen/Invisiclues/index.html

of download amfv.z5 invisiclues:

http://infodoc.plover.net/hints/index.html

(klik daar op “AMFV”; het wordt automatisch gedownload) Het is handig om het bestand eerst te hernoemen in “amfvclues.z5” om het onderscheid met het gamebestand te maken en niet per ongeluk het amfv.z5 gamebestand te overschrijven. Het is ook te laden in Lectrote (ook met “open game”) en kies dan amfvclues.z5 (aangenomen dat je het hebt hernoemd). Je kan twee (of meer) sessies van Lectrote (met verschillende bestanden) naast elkaar draaien.

Enfin, niets houd je tegen om het te spelen én ook in zijn geheel uit te kunnen spelen! Op de Engelse taal na misschien.

Uw Youpie: https://www.nrc.nl/rubriek/youp/

en moi: https://dogfaces.wordpress.com/

Wat verder ter tafel komt:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/13/pwc-82-procent-werknemers-van-16-miljoen-zombiebanen-is-omschoolbaar-a4039523

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/14/coinbase-maakt-ongekend-beursdebuut-a4039866

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/14/een-oudere-inhuren-hmm-toch-maar-niet-a4039856

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/14/zware-tijd-voor-logica-en-voor-grondrechten-a4039672

Ben ik tenslotte verder van mening dat Rutte en zijn onverbeterlijke vazallen op moeten stappen.

Veel plezier!

Gezondheid,

Hondekop

Spotprenten: Rob Rogers en Ramirez

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: